Rezerwat faunistyczny rzeka drwęca na mazurach. Poznaj mazury
Informator o warmii i mazurach
  • Moje ogłoszenia noclegi mazury
  • Kontakt noclegi mazury
  • Dodaj ogłoszenie noclegi mazury

Strona główna > Atrakcje turystyczne > REZERWAT FAUNISTYCZNY "RZEKA DRWĘCA"

REZERWAT FAUNISTYCZNY "RZEKA DRWĘCA"

REZERWAT FAUNISTYCZNY  RZEKA DRWĘCADrwęca zaliczana do najczystszych rzek Pojezierza Mazurskiego ma specyficzne warunki naturalne w postaci zróżnicowanego spadku wód - od bystrzyn o charakterze potoku górskiego w górnym jej biegu do prądu rzeki nizinnej.
Rezerwat powstał już w 1961 roku w celu ochrony środowiska wodnego rzeki i naturalnego tarliska rzadkich i cennych gatunków ryk (pstrąga, łososia, troci oraz certy). Obejmuje rzekę Drwęcę, wraz z jeziorami przepływowymi, Drwęckim i Ostrowinem, oraz następujące jej dopływy w dolnym ich biegu: Grabiczka, Poborska Struga, Gryzła, Iławka, Elszka, Rypienica i Ruziec, łącznic z pięciometrowym pasem wzdłuż brzegów. Niestety, już od momentu powołania rezerwatu, ze względu na silną antropopresję zachowanie rygorów ochrony było praktyczne niemożliwe. Większość miast i osiedli oraz wielu obiektów przemysłowych znajdujących się nad Drwęcą zrzucała bowiem do niej ścieki niedostatecznie oczyszczone. Dzisiaj można stwierdzić, że uznanie rzeki Drwęcy za rezerwat nie uchroniło jej wód przed zanieczyszczeniem. Zmalało znaczenie rzeki jako największego w Polsce rezerwatu ichtiologicznego, czego dowodem jest prawie zupełny zanik naturalnych tarlisk ryb łososiowatych. Ostatni okaz osobliwości rezerwatu - jesiotra zachodniego, zaobserwowano w rejonie ujścia rzeki w 1964 roku. Aktywne działania, podejmowane przez różne instytuty naukowe, organizacje, organy administracji rządowej i samorządowej, jeśli obejmą swym zasięgiem całą zlewnię rzeki mogą stworzyć szansę na uzyskanie pożądanego stanu czystości tej rzeki.
Pod względem przyrodniczym Drwęca wraz z dopływami jest bardzo interesującym systemem rzecznym. Bierze początek ze źródeł znajdujących się nie opodal malowniczej wsi Drwęck. W tej części rynna doliny Drwęcy o głębokości od K) do $0 m charakteryzuje się malowniczością i naturalnym pejzażem, przypominającym krajobraz bieszczadzki


Opracowanie  na   podstawie  strony  miasta  i  gminy  Olsztynek  www.olsztynek.pl

©2024 PoznajMazury.pl