Rezerwat przyrody bagna nietlickie na mazurach. Poznaj mazury
Informator o warmii i mazurach
  • Moje ogłoszenia noclegi mazury
  • Kontakt noclegi mazury
  • Dodaj ogłoszenie noclegi mazury

Strona główna > Atrakcje turystyczne > REZERWAT PRZYRODY BAGNA NIETLICKIE

REZERWAT PRZYRODY BAGNA NIETLICKIE

Rezerwat przyrody Bagna Nietlickie

Rezerwat przyrody Bagna Nietlickie znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim. Znajduje się w sieci Natura 2000. [1]W latach 2001-2003 udało się tam zbudować dwa progi piętrzące, co przywróciło właściwe stosunki wodne, a jego obszar stał się atrakcyjnym miejscem lęgu wielu gatunków ptaków oraz ważnym noclegowiskiem żurawia. Podczas gdy w 2003 roku notowano tu 2,5 tys. żurawi, to w roku 2005 stwierdzono co najmniej 4 tys. ptaków.
Bagna Nietlickie są jednym z nielicznych dużych obszarów bagiennych na Warmii i Mazurach, które przetrwały do naszych czasów. Jest to obecnie największe i najlepiej zachowane torfowisko niskie na tych terenach. Są położone na północnym krańcu ziemi piskiej między jeziorami Niegocin i Śniardwy, na terenie gmin Orzysz i Miłki.
Celem ochrony jest zachowanie walorów krajobrazowych i przyrodniczych Nietlickiego Bagna, rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt,przylegających do niego lasów i obszarów nieleśnych.
Historia
W przeszłości obszar bagien był znacznie większy i rozciagał się miedzy jeziorami Buwełno (na wschodzie) aż niemal po Jezioro Jagodne (na zachodzie). W części wschodniej bagien znajdowało się wówczas rozległe, zarastające jezioro Wąż. W połowie XIX w. przeprowadzono tu duże prace melioracyjne w ramach powiększania terenów rolniczych. W latach 1865-69 poziom wód jeziora uległ obniżeniu o 2 m. Prace melioracyjne prowadzono jeszcze wielokrotnie przed 1945, jak i po wojnie. Mimo to do dziś w formie bardzo naturalnej i mało zmienionej przetrwało ok. 550 ha torfowisk niskich[2]. Zarówno znaczna powierzchnia, jak i naturalność decydują o wyjątkowym bogactwie florystycznym i faunistycznym tego terenu.

Źródło: Wikipedia (Alfisti gd, Buldożer, EMeczKa, Renata-anna, S.Czachorowski, Staszek99, Teresami, Tvmsi, Wikipek, WiWok, Yenidai, na licencji GNU FDL)

©2022 PoznajMazury.pl