Stok narciarski g4w w mrągowie na mazurach. Poznaj mazury
Informator o warmii i mazurach
  • Moje ogłoszenia noclegi mazury
  • Kontakt noclegi mazury
  • Dodaj ogłoszenie noclegi mazury

Strona główna > Atrakcje turystyczne > STOK NARCIARSKI G4W W MRĄGOWIE

STOK NARCIARSKI G4W W MRĄGOWIE

"Góra  Czterech  Wiatrów (G4W)” 

Jest to  wzniesienie  na półwyspie, wcinającym się w jezioro Czos, o wysokości 185,5 metrów n.p.m. Teren  ten położony jest w większej części w  Gminie  Mrągowo  oraz - w  mniejszym  zakresie – w Gminie Miasto Mrągowo. Na obszarze tym w okresie przedwojennym i po wojnie (lata sześćdziesiąte i początek lat  siedemdziesiątych)  istniał  ośrodek,  dysponujący   trasami  narciarskimi  wraz z wyciągami, naturalnym torem saneczkowym oraz niewielkim zapleczem usługowym. Góra od północy opada w kierunku jeziora Czos.
        U  podnóża  Góry  wzdłuż  jeziora ,  znajdują  się  tradycyjne  miejsca  wypoczynku letniego mieszkańców miasta,  a  także  Wojskowy  Ośrodek Szkoleniowo- Kondycyjny WOSzK. Od zachodu biegnie  droga dojazdowa, która prowadzi do WOSzK i ośrodka  narciarskiego.
        Zbocze „Góry Czterech Wiatrów” z   urządzeniami  dla   sportów   zimowych  posiada korzystne  warunki  topograficzne  (stwarzające  możliwość uprawiania narciarstwa i snowboardu dla osób o różnym stopniu  zaawansowania)  oraz  korzystne  warunki z uwagi na kierunek działania słońca. Bogata konfiguracja terenu jak i położenie nad jeziorem sprawia możliwość realizacji sportu i rekreacji również latem (np.  trasy dla rowerów   górskich, nartorolek  itd.).  Sama  strefa  brzegowa  stwarza  możliwość korzystania  z  kąpieli, sportu kajakowego, surfingowego i żeglarstwa.
        Trasy  zjazdowe  są sztucznie naśnieżane. Ujęcie wody dla armatek śnieżnych odbywa się wprost z jeziora Czos. Dodatkową atrakcją ma być ścieżka rowerowa, która będzie przystosowana również do pełnienia funkcji toru wyścigowego rowerów górskich oraz  ciąg pieszy.  Obydwie ww. atrakcje wybudowane zostaną z myślą o zwiększeniu oferty wypoczynkowej  w  okresie  letnim.
        Dodatkowym  atutem  dla realizacji  niniejszego  projektu  jest  klimat. Powiat Mrągowski jest to bowiem jeden z rejonów kraju,  gdzie  zima  trwa najdłużej.  Przeciętna długość zimy to od 195 do 116 dni, natomiast liczba dni z pokrywa śnieżna wynosi 82 doby.
       Trasy  narciarskie  tworzą pas  zbocza o szerokości 15 do 30 metrów, szerokość tras  na   poszczególnych  odcinkach  zależy  od  przeznaczenia,  spadku i  warunków   terenowych.  Pojemność   narciarska  zbocza (uwzględniając  trasy zjazdowe i pólko narciarskie usytuowane przy  górnej  stacji wyciągu) wynosi 800 narciarzy  na  dzień. W perspektywie projektowanej trasy saneczkowej  i trasy rowerów  górskich,   całkowita   pojemność   terenu   zbocza  –  wraz  z  osobami towarzyszącymi  – wynosić   będzie   1054   osoby  na  dzień.  Obliczono   również przelotowość  kolejek  zabezpieczających  transport  na  starty tras użytkowników zbocza  docelowo  w  ilości  2160 wjazdów na godzinę. Warunki naturalne omawianego terenu a  także dawna,  wieloletnia  tradycja  sportów zimowych dają podstawę do odtworzenia  –  w  nowoczesnym  kształcie  – tego  miejsca, które ma szanse stać się jedną z największych  atrakcji  turystycznych Mrągowa poza tradycyjnym sezonem turystycznym.

Wypożyczalnie  Na terenie naszego ośrodka działają dwie prywatne, dobrze
wyposażone wypożyczalnie sprzętu narciarskiego oraz snowboardowego
oferujące również serwis narciarski.
Dla chętnych proponują także naukę jazdy na nartach i snowboardzie. 

Cennik 

Ceny za korzystanie z wyciągów narciarskich przedstawiają się następująco:
1. poniedziałek - piątek 2,00 zł za 1 podjazd,
ale karnet np.(10 podjazdów) już 15 zł,
2. w soboty,niedziele i święta 3,00 zł za 1 podjazd,
ale karnet np.(10 podjazdów) już 25,00 zł.
3. GRUPY ZORGANIZOWANE MŁODZIEŻY UCZĄCEJ SIĘ,
POD OPIEKĄ INSTRUKTORA LUB NAUCZYCIELA ,
(WCZEŚNIEJSZE ZGŁOSZENIE GRUPY PRZEZ SZKOŁĘ LUB PLACÓWKĘ OŚWIATOWO-WYCH.) UPUSTY DO 50%
 
OŚRODEK NARCIARSKI G4W
G4W Spółka z o.o.
11-700 Mrągowo
ul. Królewiecka 60A

11-700 MRĄGOWO
MIEJSKI LAS 11
kasa ośrodka - 089 750 5785
biuro ośrodka - 506 141 528 oraz 604 816 246

©2021 PoznajMazury.pl