Kościół pw. św. ap. piotra i pawła w lidzbarku warmińskim na mazurach. Poznaj mazury
Informator o warmii i mazurach
  • Moje ogłoszenia noclegi mazury
  • Kontakt noclegi mazury
  • Dodaj ogłoszenie noclegi mazury

Strona główna > Atrakcje turystyczne > KOŚCIÓŁ PW. ŚW. AP. PIOTRA I PAWŁA W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. AP. PIOTRA I PAWŁA W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Kościół pw. św. Ap. Piotra i Pawła w  Lidzbarku Warmińskim.

Parafia powstała zapewne już w XIII wieku. Jej pierwszym proboszczem był ksiądz Heynemann, działający w latach 1305 - 1321. W 1315 r. nastąpiło poświęcenie drewnianego kościoła poprzedzającego obecny, którego budowę rozpoczęto w połowie XIV wieku. Był on mniejszy od dzisiejszego. Jego prezbiterium (obecnie czwarte przęsło) zamykało się obok starej, piętrowej zakrystii, otwartej trzema arkadami na północną nawę kościoła. Była to pierwotnie bezwieżowa bazylika, nawiązująca w swej koncepcji do "Matki kościołów" na Warmii - katedry fromborskiej. Wieżę w dolnej kondygnacji, z przyległymi po bokach kaplicami, zbudowano w końcu XIV wieku, a jej górna część jeszcze długo pozostawała drewnianą. Kościół był odnawiany wielokrotnie po licznych pożarach w latach 1400, 1442 i 1497. Ostatnią odbudowę zakończono w 1718 roku. W latach 1870 - 1876 przeprowadzono gruntowną jego restaurację, a w latach 1891 - 1896 dobudowano prezbiterium wraz z zakrystiami oraz kruchty od strony północnej i południowej.

Fara jest kościołem późnogotyckim, murowanym, orientowanym. Posiada korpus trójnawowy, halowy. Zbudowana jest na rzucie prostokąta, z piętrową zakrystią po stronie południowej. Nawy przykryte zostały sklepieniami gwiaździstymi, wspartymi na ośmiu filarach i czterech półfilarach przyściennych. Żebra o profilach gruszkowych spływają ze sklepień na kamienne wsporniki. Przy drugim filarze południowym umieszczono wspornik twarzowy. Na zewnątrz korpus kościoła opięto uskokowymi skarpami. Korpus obiega gzyms kapnikowy. Szczyt zachodni głównego korpusu jest niewykończony, a przysłonięty dobudowaną później wieżą. Barokowy szczyt wschodni pochodzi sprzed 1718 roku.

Wieża kościoła

Wieża kościoła [fot.02] pokryta została hełmem około 1717 roku. Jest to konstrukcja złożona z trzech piramidalnie nakładających się latarń. Na chorągiewce widnieje herb Pilawa biskupa Potockiego. Na kalenicy dachu kościoła znajduje się wieżyczka z sygnaturką z 1701 roku. Przy kościele od strony północnej zachowała się zbudowana w 1760 roku brama barokowa oraz rzeźbiona figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1709 roku.

Ołtarz

We wnętrzu kościoła, przy pseudogotyckim ołtarzu umieszczone są dwie rokokowe figury aniołów z poprzedniego ołtarza, usuniętego w 1893 roku. Ponadto wnętrze wyposażone jest w kilka zabytkowych ołtarzy. Ołtarz boczny przy trzecim filarze nawy południowej jest późnorenesansowy z około 1640 roku. Na cokole ołtarza figuruje herb Ostoja biskupa Szyszkowskiego. Natomiast ołtarz boczny przy trzecim filarze nawy północnej jest wczesnobarokowy z pierwszej połowy XVII wieku. W kościele zachowała się też ambona klasycystyczna z około 1880 roku oraz dwa konfesjonały: jeden z końca XVII wieku, a drugi rokokowy oraz chrzcielnica barokowa. Świecznik wiszący o późnogotyckich formach pochodzi z 1604 roku.

Płyta nagrobna Hildebrandta Ferbera

Pod chórem organowym znajduje się wczesnorenesansowa brązowa płyta nagrobna Hildebrandta Ferbera (zm. 1530) o wymiarach 225 * 146 cm z rytą postacią zmarłego, jego herbami i napisem na obrzeżu płyty. Według dowolnego tłumaczenia napis ten głosi:

Pan Hildebrant Ferber mąż wielce czcigodny
prosi Boga o zbawienie jako człek niegodny.
Roku 1530 po narodzinach Chrystusa
rozłączyła się z ciałem jego dusza,
gdy w dniu 1 czerwca zasnął wiecznie w Panu.
Tutaj po chrześcijańsku ciało pogrzebano.

Na ścianie północnej umieszczono trzyczęściowy brązowy nagrobek renesansowy, ufundowany matce przez biskupa Dantyszka około 1539 roku.

Najcenniejszym zabytkiem przechowywanym w skarbcu zakrystyjnym jest arcydzieło średniowiecznego złotnictwa: herma św. Idy, która powstała w 1420 roku w środowisku zapewne nadreńskim.

Na uwagę zasługują również obrazy z XVII wieku przedstawiające Apostołów umiejscowione na bocznych ścianach świątyni. Podobnie z XVII wieku pochodzi obraz Matki Boskiej Różańcowej, wiszący nad wejściem do zakrystii.
źródło strona miasta i gminy  Lidzbark  Warmiński.

©2022 PoznajMazury.pl